Mest monster maandag

Om iedereen met paarden, schapen of geiten te motiveren om mest onderzoek te laten uitvoeren en efficiënt te kunnen werken introduceren we:

Mest Monster Maandag!

Iedere eerste maandag van de maand van maart tot en met oktober is een mestonderzoek voordeliger.

Een mestmonster laten onderzoeken kost dan €12,50 excl. btw.

Waarom is mestonderzoek zo belangrijk?
Resistentie voor ontwormingsmiddelen is helaas een steeds groter wordend probleem.
Door middel van mestonderzoek wordt er gekeken welke wormeieren aanwezig zijn in de mest van uw paard of kleine herkauwer en in welke hoeveelheden.
Zo kan een gerichte behandeling worden ingezet.

Dieren zijn zelden helemaal wormvrij, maar een gezond volwassen dier bouwt weerstand op tegen een worminfectie en kan hier vaak goed mee om gaan. Voor jonge, oude of al reeds zieke dieren geldt dit helaas niet. Zij zijn veel vatbaarder en zullen eerder problemen krijgen door een worminfectie. Met behulp van tijdig omweiden naar een schoon perceel of weiland en het verwijderen van de mest op het land wordt een kans op een grotere infectiedruk kleiner. Wanneer u niet zeker bent dat uw dieren op een “schoon” stuk land lopen of wanneer zij verschijnselen vertonen als: sloom, achterblijven in groei, afvallen of diarree kunt u mest langs brengen voor onderzoek.

Aan de hand van de uitslag kan de behandeling op het dier worden afgestemd. Zo kan resistentie worden voorkomen.

Let op de volgende dingen:
– Breng de mest in een zakje met zo min mogelijk lucht.
– Bewaar de mest in de koelkast totdat u het bij de praktijk brengt.
– Doe de mest van elk dier apart in een zakje, noteer op elk zakje van welk dier de mest is (of bij schapen en geiten: welke leeftijd).
– Zorg ervoor dat er geen bijmenging is van grond.
– Bij het inleveren van de mest graag melden of er klachten zijn en of, wanneer en waarmee het dier voor het laatst is ontwormd.
– We hebben ongeveer 5 gram verse mest nodig voor een mestonderzoek.

Uiteraard blijft het mogelijk om mest elke doordeweekse dag in te leveren. De kosten zijn dan €15 excl. btw.

Deel dit bericht